Privacy

Privacy

PROCEDURĂ PENTRU PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale pe care le-ați furnizat vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

  1. a) furnizarea serviciului solicitat în conformitate cu acordul dintre dvs. și compania Auto Italia;
  2. b) permite companiei să efectueze sondaje privind satisfacția clienților referitoare la calitatea produselor și serviciilor companiei în conformitate cu interesele legitime ale companiei noastre;
Datele pot fi prelucrate pe hârtie, prin mijloace automate sau electronice.

CONSECINȚE ALE EȘECULUI DE FURNIZARE  DATE

Trimiterea datelor nu este obligatorie. Cu toate acestea, neacordarea datelor marcate ca obligatorii va împiedica compania noastră să furnizeze serviciul pe care l-ați cerut. Pe de altă parte, furnizarea datelor opționale, care nu sunt relevante, nu vă va permite să accesați oricum serviciul solicitat.

PRELUCRARE  DATELOR

Datele pot fi prelucrate de persoane fizice și sau juridice, care acționează în numele companiei și în baza unor obligații contractuale specifice, cu sediul în state membre ale UE sau în țări din afara UE. Datele pot fi comunicate terților pentru a se conforma obligațiilor legale, pentru a executa ordinele autorităților publice sau pentru a exercita un drept al companiei în fața autorităților judiciare.

TRANSFERUL DE DATE ÎN AFARA SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN

În cadrul relațiilor contractuale pe care le desfășoară, compania poate transfera datele obținute, în țări din afara Spațiului Economic European (SEE), inclusiv să le stocheze în bazele de date gestionate de entități care acționează în numele companiei. Gestionarea bazelor de date și prelucrarea datelor sunt strict legate de scopul pentru care datele au fost colectate și sunt efectuate în conformitate cu legislația aplicabilă pentru protecția datelor. În cazul în care datele sunt transferate în afara SEE, compania va utiliza toate clauzele contractuale necesare pentru a garanta o protecție strictă a acestora, inclusiv - printre altele - acordurile bazate pe clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană în domeniul transferului de date personale în afara SEE.

MANAGEMENTUL  DATELOR

Datele oferite de dvs.  pentru furnizarea unui  serviciu și pentru departamentul  de Relații cu Clienții, vor fi păstrate de companie pentru perioada considerată strict necesară îndeplinirii scopurilor inițiale. În ceea ce privește datele prelucrate pentru furnizarea unui serviciu, compania poate continua să stocheze aceste date pentru o perioadă mai lungă de timp, necesară în protejarea intereselor companiei în fața oricăror situații ce au legătură cu furnizarea serviciului.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

1. dreptul de acces pe pagină chiar dacă datele dvs. sunt sau nu procesate și, dacă este cazul, compania are acces la acestea; 2. dreptul la rectificare și dreptul la ștergere înseamnă dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte și / sau incomplete, precum și ștergerea datelor în cazul în care cererea este legitimă; 3. dreptul la restricționarea prelucrării înseamnă dreptul de a solicita suspendarea prelucrării atunci când cererea este legitimă;
  1. dreptul la transferabilitatea datelor înseamnă dreptul de a obține date într-un format structurat, ușor accesibil și lizibil, precum și dreptul de a transfera date altor controlori;
  2. dreptul de a obiecta înseamnă dreptul de a se opune prelucrării datelor în cazul în care cererea este legitimă, inclusiv atunci când datele sunt procesate pentru comercializare sau profilare, dacă este cazul;
  3. dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în cazul procesării ilegale a datelor.Puteți exercita drepturile menționate mai sus prin scrierea către Auto Italia Romania, Blvd. Timișoara nr. 102, et. 1, br. 1, sect. 6, București, sau la adresa de e-mail contact@autoitalia.ro.

Soliciți informații? Scrie-ne